Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Formulář slouží k uložení údajů o uživateli a k nastavení chování programu.

Panel Údaje uživatele

Název subjektu - uvede se název právního subjektu (společnosti, nadace, živnosti...). Údaj se přenáší do tištěných výstupů.

Jméno správce rozpočtu a Jméno příkazce operace jsou nepovinné údaje, zatím se využívají pouze v jedné variantě Příjmového/výdajového dokladu.

Jméno pokladníka - uvede se celé jméno odpovědné osoby pověřené vedením pokladní knihy (obvykle spojené s finančními operacemi v hotovosti a obsluhou pokladny). Údaj se rovněž přenáší do tištěných výstupů.

Kolonky Ulice, PSČ, Město, , DIČ, Telefon a Email rovněž nejsou povinné, ale protože jsou přenášeny do sestav je vhodné je vyplnit. V případě používání programu i pro tisk Výdajového/příjmového pokladního dokladu je jejich vyplnění dokonce nezbytné.

 

Panel Ostatní

Volba Výchozí datum pro nový záznam - podle zvolené možnosti se nastavuje metodika přednastaveného data na formuláři Nový záznam.

Seznam Formát datu na formulářích a v tisku dokladu obsahuje možné formátování pro datum na Hlavním formuláři a na formuláři Nový záznam / Oprava záznamu. Vybraný formát se přenáší i pomocí proměnné Datum do sestavy Tisk dokladu. V ostatních sestavám se zde zadaný formát datu neprojeví, v těchto sestavách je formátování definované předlohou tisku (soubory *.fr3 v adresáři Ses).

Přehled předdefinovaných tvarů datu

V rámečku Číslo dokladu jsou komponenty pro definování metody vkládání čísel dokladu. Číslo je jednoznačné označení dokladu v rozsahu max. 10 znaků, v rámci databáze jedinečné. Základní volba Režim vkládání čísla dokladu - je-li vybraná volba Manuálně je přiřazování čísel k dokladům zcela v režii uživatele. Ostatní komponenty rámečku se skryjí, neboť pro tuto volbu nemají význam.

Poznámka: Při pokusu o uložení dokladu s duplikátním číslem je ohlášena chyba a uživatel je vyzván k opravě čísla.

Volba Automaticky aktivuje funkci, která při založení nového záznamu přiřadí dokladu číslo. Tvar tohoto čísla je možné definovat v přidružených komponentách. Je možné zvolit jednu nebo dvě číselné řady a tvar prefixů. Výraz prefix musí mít délku 3 znaky.

Kolonka Jednotka měny - zde se uvede zkratka měny.

Volba Pamatovat pozici a velikost hlavního formuláře a šířky sloupců tabulky, pokud není tato volba vybraná, velikost formulářů a jejich pozice je určena výchozím nastavením přičemž jsou uvažovány i nejmenší rozlišení zobrazovačů (10" netbooky a průmyslové dotykové displaye). Pro stolní monitory typicky s vysokým rozlišením je vhodné tuto volbu zatrhnout a pozici a rozměry formulářů upravit podle dostupné plochy. Nastavení se uloží a bude obnoveno při dalších startech programu.

Volba Po startu přejít na poslední záznam pokud je tato volba vybraná, je hned po stratu programu zaměřen poslední vložený záznam. V opačném případě první záznam tabulky.

 

Poslední změna dokumentu: 28.08.2017 21:37:27.