Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Číselník

Program od verze 2018-11-14 umožňuje používat externí číselník pro vkládání plátce / příjemce. Obvykle postačuje název nebo označení, ale mohou se připojit i další informace, např. adresa. Jediné omezení je v počtu znaků (max. 80) a výraz nesmí obsahovat znak "|" (alt+0124). Aby číselník fungoval, musí se povolit v nastavení programu (volba Používat externí číselník plátců / příjemců). Pokud je volba povolena, je na formuláři při pravém okraji kolonky Plátce/příjemce umístěné tlačítko, které po kliknutí vyvolá dialog

Dialog Seznam položek číselníku

Téměř celý prostor formuláře dialogu vyplňuje tabulka s položkami číselníku. Tyto položky se načítají z externího souboru s názvem Ciselnik.txt,který je uložen v adresáři programu. Soubor můžete editovat ručně, např. v Poznámkovém bloku nebo využít vestavěný nástroj Číselník plátců / příjemců uvedený v následujícím obrázku. Dialog reaguje na postupný stisk znakových kláves tak, že se snaží vyhledat první výskyt záznamu podle počátečních písmen. Ve spodní liště je dokonalejší nástroj pro vyhledávání - do pole se uvede hledaný výraz (může se nacházet na libovolné pozici řádku) a tlačítkem Hledat nebo klávesou F3 se aktivuje vyhledávání. Vybraný záznam se přenese tlačítkem Ok nebo dvojklikem na označený řádek.

Tento nástroj se spustí z hlavní nabídky Nástroje | Číselník plátců / příjemců a přináší jednu výhodu - záznamy přeskupit, aby byly setříděny podle abecedy.

Obsah tohoto souboru lze připravit i kopírováním z jiného programu a třeba i z tabulky Excelu. Stačí vybrat jeden sloupec, zkopírovat obsah výběru (Ctrl+C) a následně vložit (Ctrl+V).

Konstrukce tohoto číselníku přináší ještě jednu vlastnot - možnost současně vkložit výraz i pro kolonku Pozn./kód. Aby to fungovalo musí se oba výrazy (pro kolonku Plátce/příjemce a kolonku (Pzn./kód) vložit na jeden řádek a mezi ně umístit oddělovací znak "|" (0124). Současně se musí respektovat omezení velikosti výrazů (max 80 zn. pro Plátce/příjemce a 20 zn. pro Pzn./kód). Z obrázků je patrný textový obsah číselníku a v dialogu na obrázku výše jeho zobrazení v tabulce.

 

Poslední změna dokumentu: 20.11.2018 14:39:59.