Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Založení nového období

Pro vedení pokladní knihy v programu Pokladna Pro v novém kalandářním roce není nezbytné v programu cokoliv měnit či nastavovat. Je to z toho důvodu, že všechny pohyby (záznamy) jsou identifikové datem. Avšak z důvodu přehlednosti a "odlehčení databáze" je vhodné s příchodem nového období založit i novou databázi. Je to jednoduché - stačí v Průzkumníku či jiném obdobném nástroji přejmenovat soubor databáze PokladnaPro.mdb na nějaký vhodný název, např. "PokladnaPro_2017.mdb" atd. Při spuštění programu se testuje přítomnost souboru databáze "PokladnaPro.mdb" a protože je přejmenován a tedy neexistuje je automaticky založen nový soubor databáze. Databáze je prázdná a tedy jako první záznam se uvede vklad - částka konečného zůstatku z minulého období. Tím je program připraven pro evidenci v novém období.

Stejného výsledku se dosáhne i tím, že se jednoduše nainstaluje program znovu, např. do adresáře v jehož názvu je číslovka aktuálního období. Pro zachování plné funkčnosti je potřeba z původní veze zkopírovat soubor PokladnaPro-klic. Program je velmi malý, takže nesnižuje kapacitu počítače. Výhodou je, že Pokladní kniha za minulé období zůstává přístupná.

 

Poslední změna dokumentu: 01.01.2018 13:32:15.