Revelo

dokumentace k programu

Import spotřebičů

Toto rozhraní umoňuje importovat spotřebiče z jiného programu, např. skladového nebo programu podobně zaměřeného jako je Revelo. Pro import se využívá formát CSV, který je dostatečně variabilní a je podporován mnoha programy. Nejprve je potřeba připravit data ve vhodném tvaru. Musí se respektovat struktura databázové tabulky Spotrebic. Pro představu, jak takový soubor má vypadat, udělejte si export spotřebičů z formuláře Servis | Pohled na tabulky databáze | Spotrebic, klikněte na tlačítko Export a jako Uložit jako typ vyberte Databáze CSV (oddělovač "roura"). Tím vznikne soubor, který můžete otevřít například v Poznámkovém bloku a prozkoumat jeho strukturu. Pro Import potřebujeme uspořádat data přesně ve stejném pořadí. Podmínkou je zachování stejného počtu sloupců, typ oddělovacího znaku "|" (Alt + 124), oddělovací znak není za posledním polem a dokument na prvním řádku neobsahuje názvy polí. Není podmínka, aby byla všechna pole vyplněná, pouze ta, která databáze potřebuje pro identifikaci spotřebiče - Název (Pole 3) a Typ (Pole 4). Dále musí být vyplněna pole pro zařazení spotřebiče podle ČSN - SkupPouz (Pole 17), TridaOchrany (Pole 18), TypNepripevSpotreb (Pole 19) a Sestava (Pole 20).

Pokud je vyplněno pole JmenProud, hodnota může být uvedena jako desetinné číslo. V tom případě musí být jako oddělovač desetinných míst čárka.

Pole číslo 1 se pro import nevyužívá, při vkládání do databáze se sem vkládá automatické číslo generované databázovým strojem. Pole číslo 2 se rovněž nevyužívá. Do tohoto pole se při importu vkládá číslo odpovídající vybranému Zákazníku, viz rozbalovací seznam, proto je nutné mít zákazníka předem založeného v Číselníku zákazníků.

Pro uspořádání kolonek podle tohoto předpisu je vhodný program Excel nebo ještě lépe free nástroj Databáze CSV, který je ke stažení zdarma na http://www.datales.cz v sekce Ke stažení..

 

Postup Importu

Tlačítkem Otevřít se vyvolá obvyklý dialog pro výběr souboru, vyberte připravený dokument CSV. Tím se naplní tabulka. Pokud je vše v pořádku, vyberte v rozbalovacím seznamu Zákazník vyberte odpovídající položku a stiskněte tlačítko Import. Pokud je struktura dokumentu odpovídající, data z tabulky se přenesou a zapíší do databáze. Pokud dojde k selhání, zkontrolujte data v tabulce před importem, zda odpovídají vzoru (získaném exportem - viz předchozí odstavec).

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:24.