Revelo

dokumentace k programu

Import nových měření

Program Revelo je koncipovaný jako jednouživatelský desktopový program. Pokud se firma časem rozšíří a přijme další revizní techniky, je potřeba zajistit sehrávání jejich měření u zákazníků do centrální databáze. Není to nezbytně nutné v případě, kdy jednotliví technici provádí měření vždy u "svého" zákazníka, ale pro jednotnou evideni na cetrálním počítači je dobré aktuální data z venkovích měření sehrávat. K tomu slouží tento formulář.

 

Postup

Nejprve připojte počítač s venkovím měřením do sítě, aby byl soubor databáze dostupný z počítače, kam se budou data přihrávat. Druhá možnost je zkopírovat soubor Revelo.mdb z notebooku na přenosný USB Flashdiskdisk. Vyvolejte prostředí pro import (hlavní nabídka Servis a podnabídka Import nových měření). Na vyvolaném formuláři nejprve musíte nastavit období, kdy bylo měření uskutečněno. Počáteční den se nastaví standardní komponentou pro zadání datumu. Za konečný den období je považováno aktuální datum. Dále stiskněte tlačítko Otevřít DB, vyvolá se dialog Otevřít a v něm nadefinujte soubor Revelo.mdb, který je umístěn na připojeném notebooku nebo na Flashdisku. Pokud se v databázi nacházejí záznamy měření odpovídající tomuto datu, vypíší se do tabulky. Obsah tabulky je možné exportovat třeba do Excelu a dále s ním pracovat (tlačítkem Export vyvoláte dialog Uložit jako, zde zvolte typ a název souboru a cestu). Pokud záznamy souhlasí tlačítkem Importovat zahájíte import.

 

Poznámka

Sehrávání dat tímto způsobem je poněkud nepřehledný proces. Pokusím se vysvětlit jak pracuje. Z importované databáze se nejprve do tabulky vyfiltrují záznamy měření, které odpovídají zadanému období. Záznamy v tabulce jsou setříděny podle Zákazníka, Budovy, Místnosti, Id spotřebiče a Id měření. Při importu se prochází záznamy měření v tabulce a testuje se, zda v databázi do které se měření přihrává (označme ji třeba jako centrální) existuje spotřebič. Vyhodnocuje se Id spotřebiče a Id zákazníka. Pokud existuje, záznam měření se k tomuto spotřebiči přihraje. V opačném případě se jedná o nový spotřebič, který si zákazník od posledního měření pořídil a revizní technik ho v notebooku založil. V tomto případě se musí nejprve v centrální databázi tento spotřebič založit, bude mu přidělen automatický kód Id a s tímto novým kódem bude přihrán i příslušný záznam měření. (Z toho důvodu není možné k novému spotřebiči založenému ve zvoleném období přiřazovat více měření! - což se ve zvláštních případech vyžaduje, např. půjčovny.)

Současně je nutné dodržet podmínku, že tabulka Zákazník musí zůstat nezměněna. Tedy, že revizní technici v terénu ve své pracovní databázi nezakládají nové zákazníky a ani případné změny údajů v této tabulce se do centrální databáze nepřenášejí. Dále by technici neměli pracovat souběžně ve zvoleném období u jednoho zákazníka a pokud ano, tak zakládat nové spotřebiče a k nim provádět měření zakládat jen jeden z nich.

 

Síťová verze programu Revelo

U firem s malým počtem revizních techniků může být tento postup přijatelný, ale pro větší firmy je robusnějším řešením jedna sdílená databáze na serveru dostupná on-line z přenosných počítačů během venkovníchh měření u zákazníků. Komunikace mezi klienty a serverem probíhá pomocí webové služby. Toto řešení je samozřejmě podstatně nákladnější na počáteční investici, ale při větším počtu revizních techniků se vyplatí. Na síťovou verzi se informujte u výrobce programu.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:24.