Revelo

dokumentace k programu

Příloha 1.

Výpis z Vyhlášky ČBU č.75/2002Sb.

(Část týkající se el. zařízení třídy "B")

 

1) Rozdělení el. zařízení do tříd dle způsobů ochrany:
- elektrické zařízení třídy ochrany I - zařízení, které má na všech částech alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku nebo ochranný kontakt, elektrické zařízení ochrany I. může mít některé části s dvojitou nebo zesílenou izolaci nebo části, které mají bezpečné malé napětí
-elektrické zařízení třídy ochrany II - zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci
- elektrické zařízení třídy ochrany III - zařízení, které je určeno pro připojení na zdroj bezpečného malého napětí a které nemá žádné vnitřní ani vnější obvody s napětím větším, než je bezpečné malé napětí.

2) Elektrickým zařízením třídy B je:
- elektrické zařízení silové držené v ruce do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných
- elektrické zařízení silové přenosné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných
- elektrické zařízení silové nepřenosné, nebo upevněné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud není pevně připojené k el. síti
- pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro silové zařízení do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mmají průřez fázového nebo krajního vodiče 6mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojené k el. síti

Elektrické zařízení třídy B podléhá provádění pravidelných, popřípadě mimořádných kontrol osobou s ellektrotechnickou kvalifikací alespoň pracovníka znalého podle vyhlášky 50/78Sb.

3) Rozložení el. zařízení třídy B do skupin B1, B2, B3, B4 dle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu
a) elektrickým zařízením skupiny B1 je to, které je organizací určeno k použití více než 250 pracovních hodin za rok, a také to elektrické zařízení, uz kterého se předpokládá použití v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, prachů nebo výbušnin nebo použití v plynujících dolech
b) elektrickým zařízením skupiny B2 je to, které je organizací určeno k použití od 100 do 250 pracovních hodin za rok
c) elektrickým zařízením skupiny B3 je to, které je organizací určeno k použití méně než 100 pracovních hodin za rok
d) elektrickým zařízením skupiny B4 je to, které je organizací určeno k použití jen v prostorách normálních, a to bez ohledu na počet pracovních hodin za rok (Neplatí pro el. zařízení držené v ruce, tyto el. zařízení musí být zařazeny do skupiny B1, B2, B3)

Při kontrole elektrického zařízení třídy B se provede prohlídka tohoto zařízení podle přílohy č. 5 této vyhlášky a měření a zkouška chodu v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou (ČSN 33 1600, ČSN 33 1610), pokud výrobce neurčil rozsah a technické požadavky jiné.

Nejdelší přípustné lhůty pravidelných kontrol el. zařízení

Skupina Třída ochrany Lhůta
B1 I. 2 měsíce
  II. a III. 3 měsíce
B2 I. 3 měsíce
  II. a III. 6 měsíců
B3 I. 6 měsíců
  II. a III. 12 měsíců
B4 I. 24 měsíců
  II. a III. 24 měsíců

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:27.