Pokladní kniha Pro

Popis

Pokladní kniha Pro je program pro vedení pokladní knihy (evidence příjmů a výdajů v hotovosti) v elektronické podobě. Program vychází z populárního free programu Pokladní kniha, který vznikl v roce 1997 a je průběžně vyvíjený. Profesionální verze je určená pro náročnější použití, ale současně z free programu přebírá jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

Program, respektive jeho nápověda neobsahuje metodiku vedení pokladní knihy, informace tohoto druhu je nutné vyhledat v knižních příručkách nebo na internetu. Z technického pohledu program vyhovuje současné legislativě, což se týká hlavně u tiskových výstupů. Samotné vkládání údajů je ošetřeno kontrolními mechanizmy tak, aby se pokud možno předešlo chybnému zadání (nejčastěji nesprávnému vyplnění kolonek nebo jejich opomenutí).

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru pokladna-pro.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. Adresář musí mít nastavené oprávnění pro čtení i zápis.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

K programu je zpracovaná podrobná on-line nápověda. Obsahuje popis prostředí i některé pracovní postupy a zejména zkušenosti uživatelů s tiskem. Nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na následující tlačítko:

Dokumentace

 

Historie vývoje programu Pokladní kniha Pro

Datum Popis
27.8.2017
  • Nové uživatelské rozhraní pro podporu tabletů a Win10
  • Na formuláři Filtr bylo přidáno tlačítko Tisk
  • Na formuláři Filtr bylo přidáno tlačítko pro rychlé zadání období
  • Z exportu byl vyjmut formát Excel *.xls ("starý"), je plně nahrazen formátem XML
  • Přidána nová tisková úloha - Doklad s kolonkami pro zaúčtování (8 řádků)
  • Drobné úpravy sestav
13.7.2015 Změna vyhodnocování registrace programu.
5.7.2015 Nový Příjmový a výdajový doklad.
18.4.2015 V nastavení je přidána nová volba s možností přechodu na poslední záznam ihned po startu programu. Dále byla doplněna kontrola zabraňující vložení nesprávných znaků do pole Plátce/příjemce.
14.4.2015 Oprava chybného zůstatku na sestavě za vybrané období
1.4.2015 Uvolněna verze 1.0

 

Stáhnout (zip)

 

Aktuální verze programu 1.0, program včetně dokumentace a databáze se zkušebními údaji v komprimaci ZIP, velikost souboru 2,2 MByte

 

Cena

Cena je uvedena za poskytnutí jedné licence k užívání produktu po zvolenou dobu. Platby na Slovensko v EUR podle aktuálního kurzu.

 

Objednání programu a jeho registrace

Instalační balíček programu, který lze na těchto webových stránkách stáhnout, je stejný pro demo i ostrou verzi. Neregistrovaný program je považován za demoverzi, která slouží pouze ke zkušebním a demonstračním účelům a má pochopitelně oproti ostré verzi některá omezení - počet záznamů je omezen na 50. Toto řešení dovoluje plné seznámení se všemi funkcemi programu a po registraci bezproblémové pokračování s vloženými daty v ostré verzi.

Registrace programu je zpoplatněna. Objednávku je možné vytvořit na formuláři vyvolaném tlačítkem Objednávka. Na objednávku musíte uvést identifikační číslo produktu. Toto číslo zjistíte ve spuštěném programu v nabídce Nápověda | ID produktu). Neopomeňte uvést své kontaktní údaje pro vystavení daňového dokladu. Vhodné je uvést i telefon, pro případné dodatečné upřesnění údajů.

Pozor! Program registrujte na počítači, na kterém ho budete provozovat!

Na základě objednávky bude novému uživateli na uvedený email zaslána výzva k platbě. Po uhrazení částky bude zaslán daňový doklad ve formátu PDF a soubor PokladnaPro.klic. Tento soubor nakopírujte do adresáře programu. Soubor obsahuje zakryptované instrukce, které se vyhodnocují při startu programu a pokud jsou odpovídající, zajistí změnu programu na ostrou verzi.

 

Objednávka

 

Zaslané kontaktní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Objednávku je možné vyřídit také telefonicky na čísle +420 603 820 367. Pokud si budete přát, je možné fakturu zaslat v papírové podobě poštou. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Licenční smlouva

Podmínky užívání programu jsou uvedeny v Licenční smlouvě. Uhrazení fakturované částky považujeme za váš souhlas s jejím zněním.