Programy zdarma → Čárové kódy

Čárové kódy

Popis

Program Čárové kódy je určen pro tisk čárových kódů. Kódy se mohou tisknout po jednom kuse, ale předpokládá se častější využití tisku v dávce z předem připraveného seznamu, získaného např. výstupem ze skladového programu atd... Seznam se do programu vkládá nejlépe v textovém formátu a CSV. Postup vložení dat z Excelu je uveden v nápovědě.

Pokud žádný seznam není k dispozici, má program šikovného pomocníka Generátor kódu, který vytvoří seznam automaticky podle nastavených parametrů.

Tisk

Tisk kódů je nejdůležitější vlastnost tohoto programu a proto jsou na něj kladeny vysoké nároky. Je komplexně vyřešen použitím Tiskového modulu, založeném na technologii firmy Fast report. Modul umožňuje všechny požadované funkce - náhled na tisk, tvorbu PDF dokumentu, odesílat tiskovou úlohu e-mailem a zejména dovoluje uživatelům pozměňovat výchozí předlohy tiskových úloh podle aktuální potřeby i vytváření nových. To se ukázalo jako nezbytné s ohledem na rozmanitost nabídky etiket a proměnlivost nabídky výrobců.

Historie programu

Program Čárové kódy 2 vychází z oblíbené verze Čárové kódy (poslední aktuální verze 1,4), je však výrazně přepracován se záměrem co nejjednoduššího ovládání. Aktuální verze programu Čárové kódy 2 je určená pro uživatele, kteří očekávají od jednoduchého programu zdarma pohotový tisk čárových kódů bez zdlouhavého studování nápovědy.

Pro uživatele, kterým free řešení nevyhovuje z důvodu omezených možností nabízíme profesionální verzi Čárové kódy Pro, která má navíc vlastnosti:

Profi verzi je možné poptávat telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře

Programem podporované standardy čárových kódů

Další vlastnosti programu

Nejdůležitější část programu je tisk, ten je řešen víceúčelovým tiskovým modulem, který kromě vlastního tisku a nastavení vlastností tisku, umožňuje uživatelskou úpravu sestav dodaných s programem i vytváření sestav nových. Modul dále umožňuje export tiskové úlohy do PDF, což je praktické pro opakovaný tisk. Pro někoho může být zajímavá možnost tiskovou úlohu odeslat emailem, např. na jiné pracoviště.

Instalace a odinstalace programu

Program se neinstaluje, pouze zkopíruje ze zip balíčku. Odinstalace spočívá v pouhém smazání adresáře, ve kterém je umístěn vlastní program (CaroveKody.exe) a ostatní složky programu. Program nezapisuje do počítače ani do registru žádné údaje ani nezakládá jiné adresáře.

 

Dokumentace

 

Historie vývoje programu

Datum Popis
30.8.2018 Doplněny další předlohy pro tisk.
27.3.2018 Rozšířen rozsah vstupní hodnoty v generátoru, upraveno volání nápovědy na on-line.
9.9.2014 Doplněna předloha pro čárový kód ISBN, vychází ze specifikace uvedené na webu Národní knihovny ČR. Před tiskem vyberte předlohu ISBN a zvolte Typ čárového kódu EAN13 a zatrhněte obě zátržítka Kontrolní součet i Zobrazit text kódu v obrázku čárového kódu. Nastavení je možné uložit.
5.4.2014 Zcela přepracován výběr předlohy tisku. Nově se nabízí jako dialog vždy před voláním tisku.
19.5.2013 Uvolněna verze 2.0

Verze 2.0, velikost 2,0 MB, aktualizace 30.8.2018

 

Stáhnout (zip)