Programy zdarma → Složenky

Složenky

Popis

I době elektronických plateb je častá potřeba vystavení klasické papírové složenky. K usnadnění vyplňování kolonek a následnému vytištění je určen tento program. Využívá standardní tiskopisy České pošty s.p. a Slovenské pošty a.s., zejména Poštovní poukázku A a její slovenskou obdobu a ostatní méně užívané. Na podnět uživatelů je možné přidávat předlohy pro dolší tiskopisy případně modifikovat stávající.

Program obsahuje návrháře tisku, takže si může každý technicky trochu zdatnější uživatel libovolně upravovat předlohy tisku podle vlastních požadavků případně vytvářet nové.

Protože se tiskopisy zpracovávají strojově, je nutné pro tisk použít originální tiskopis. Papír tiskopisu musí mít předepsanou gramáž a přesný ořez a další vlastnosti, které nelze v skromných podmínkách dosáhnout. V tiskovém modulu se pro náhled a editaci zobrazuje barevný podklad, pro vizuální kontrolu, ale pro vlastní tisk se tento obrázek na tiskárnu neodesílá, odesílají se pouze textové a číselné znaky.

Kromě běžných tiskopisů, které jsou zdarma na přepážkách pošty, existuje jeden tiskopis - ve formátu A4, kde poštovní poukázka je umístěna při spodním okraji a je od zbytku oddělena perforací pro pozdější odtrhnutí. V horní části bývají platební údaje, vzkazy a jiná sdělení. Tento tiskopis používají mnohé společnosti. Výstup na takové tiskopisy program Složenky rovněž umožňuje, ale pouze po úpravě zahrnující specifické požadavky uživatele. Výstup založen na principu hromadné korespondence, která obvykle vychází z databáze zákazníků. Funkce je volitelná a zpoplatněná.

K programu je zpracovaná on-line podrobná nápověda. Obsahuje popis prostředí i některé pracovní postupy a zejména zkušenosti uživatelů s tiskem. Nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na tlačítko Dokumentace.

 

Dokumentace

 

Oceníme jakékoliv připomínky k programu a praktické zkušenosti. Využijeme je pro rozšíření nápovědy.

Historie vývoje programu

Datum Popis
26.06.2017 Opraveny předlohy Poštovní dobírkové poukázky A.
20.04.2017 Doplněna předloha Poštovní dobírkové poukázky A.
14.11.2016 Nová předloha pro Podací lístek. Na rozdíl od ostatních výstupů se netiskne do formulářů ale na čistý list A4 a následně se vystřihne podle rámečku. Rozměr musí být 133 x 90 mm. Dále tato verze zahrnuje některé drobné změny ja k v programu, tak i v ostatních předlohách tisku.
12.3.2016 Nová předloha pro složenky "Poštový poukaz na adresu 2. trieda - podaj", změna názvů proměnných předávaných z programu do generátoru tisku, přidání proměnných Rezerva 2 a Rezerva 3, přejmenování některých funkcí a formulářů
31.1.2016 Oprava chybně vypisovaného čísla účtu a směrového kódu v předloze pro složenku "Poštovní dobírková poukázka A".
29.11.2015 Nová předloha pro složenku "Poštový poukaz na účet". Tento tiskopis používá IBAN, což je označení mezinárodního formátu čísla účtu. Pro umožnění vkládání IBAN bylo nutné přidat do programu novou kolonku.
26.11.2015 Nová předloha pro složenku Poštovní poukázka C, typ 117 s orientací tisku na výšku.
29.4.2015 Doplnění data založení složenky do přehledových sestav.
8.2.2015 Přechod na on-line nápovědu, aktualizace tiskového modulu
29.12.2014 Doplněna nápověda První kroky
25.10.2014 Nová předloha pro složenku Poštovní poukázka C, typ 117
14.8.2014 Nový formulář pro výběr více předloh, nové předlohy pro Složenky typu C, další předlohy s orientací tisku o 90° - to umožňuje vkládat tiskopisy po zásobníku "na délku" (výhodou je přesnější posun tiskopisu)
30.6.2014 Uvolněna verze 2.0, nové uživatelské rozhraní, nový tiskový modul, přepracovány předlohy tisku, vestavěna funkce přehledy
24.11.2010 Uvolněna verze 1.0

Verze 2.0, velikost 4,7 MB, aktualizace 20.4.2017

 

Stáhnout (zip)