datales

Vývoj a prodej software

DomůProgramy zdarma → Faktury

Faktury

program na vystavování faktur, daňových dokladů a cenových nabídek

Popis

Program Faktury byl vytvořen pro vystavování faktur, daňových dokladů, cenových nabídek apod. Program je velmi jednoduchý a přehledný. Vytvořené faktury se ukládají jako obyčejný textový formát v samostatném souboru do adresáře, jehož název je odvozen od letopočtu zvoleného období. Program je u uživatelů velmi oblíbený pro jednoduchost ovládání a rychlost vystavování faktur. Neobsahuje číselníky, ale ty jsou nahrazeny seznamy naplňované z již vystavených faktur. Tedy žádná časově náročná a složitá příprava číselníků - po zkopírování programu do počítače je možné hned začít vystavovat faktury. Pokud uživatel nemá potřebu fakturovat velké množství položek (např. skladové položky), tak stojí tento program alespoň za vyzkoušení. Program umožňuje s určitým omezením vystavovat i Cenové nabídky. Postup je popsaný v nápovědě. Program umožňuje přímé odesílání tiskových úloh (faktury, proforma faktury, cenové nabídky...) elektronickou poštou jako přílohy ve formátu PDF.

Omezení funkce

Program je určen pro počítače platformy Windows s nastaveným českým prostředím (což je naprostá většina v tuzemsku koupených či provozovaných počítačů). Výběr jiného jazyka může způsobit nečitelnost textů nebo dokonce znemožní ukládání/načítání čísel ukládaných s oddělovacím znakem pro desetinná čísla (jako znak musí být uvedena čárka). Nastavení je možné ověřit a případně změnit v Ovládacích panelech OS Windows.

Druhé omezení spočívá v nemožnosti ukládat výslednou sumu v desetinných číslech. V případě měny euro apod. to může být závažný problém.

K programu je zpracovaná podrobná nápověda. Obsahuje popis prostředí i některé pracovní postupy a zejména zkušenosti uživatelů s tiskem. Původní nápovědu ve formátu CHM nahradila v poslední verzi on-line dokumentace. Důvodem změny je postoj společnosti Microsoft, která tento formát nepovažuje za perspektivní a výhledově ho nebude podporovat. Novou nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na následující tlačítko:

 

Podrobná nápověda

 

Připravujeme

Historie vývoje programu

Datum Popis
6.6.2015 Doplněna funkce pro vložení údajů z vybrané faktury vytvořené v aktuálním nebo dřívějším období. Nepřenáší se pouze číslo faktury, forma úhrady a datum plnění, vystavení a splatnosti.
25.8.2014 Opravena chyba ve vykreslování součtů položek v tisku Cenové nabídky.
12.8.2014 Opravena chyba Vložení položky a přidána možnost posunovat položky nahoru a dolů.
1.7.2014 Přidána možnost změnit jednotku měny, nový formulář Příjmový doklad s rozpisem.
10.12.2013 Oprava tisku Cenové nabídky, aktualizace modulu tisku, v prostředí náhledu tisku přidání dalších formátů pro export tiskové úlohy.
14.7.2013 Přidání externího modulu pro tisk, náhled a editaci tiskové úlohy.
5.6.2013 Přidání volby pro nahrazení kolonky Konstantní symbol za Variabilní symbol.
31.1.2013 Přenos položek z již vystavených faktur je doplněn i o sazbu DPH. Platí pro plátce DPH. Pokud jsou položky načítány z období s jinými sazbami DPH než aktuálně nastavenými, tento údaj se pochopitelně nemůže přenést, je nezbytná ruční korekce.
9.5.2012 U některých funkcí změněno přiřazení horkých kláves
3.11.2011 Uvolněna verze 1.6

Verze 1.7, velikost 2,3 MB, aktualizace 6.6.2015

 

Aktuální verze programu ke stažení

 

Studio DATALES, Evžen Šrámek