Revelo

dokumentace k programu

Formulář Generování čárových kódů

Čárový kód je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších prostředků pro automatizovaný sběr dat. Jde o technologii několik desítek let známou a dobře propracovanou. Protože se tato technologie často s výhodou používá i pro identifikaci majetku, může být použita i pro evidenci elektrických spotřebičů (alespoň u vhodných typů, kde je možné umístit štítek s kódem aniž by byla ohrožena jeho trvanlivost). Pokud zákazník (= majitel elektrických spotřebičů) nemá zařízení těmito štítky označené, je vhodné využít vestavěného Generátoru čárových kódů v aplikaci Revelo.

Štítky s kódem je vhodné mít připravené ještě před započetím revize. Podle zadaných kritérií vytvoří Generátor čárových kódu seznam kódů automaticky a nabídne jejich tisk.

Panel Nastavení

Prefix a suffix jsou neproměnlivou součástí kódu, nejsou vyžadované, používají se například pro odlišení střediska, odpovědného pracovníka, výrobní séria atd. Rozhodující je proměnlivá část kódu. Generuje se sekvenčně (postupně) s inkrementací jedné. V kolonce Generování zahájit od čísla zadejte hodnotu, od kterého se má číslování zahájit a do kolonky Počet cyklů celkový počet cyklů. Pokud požadujete jednotnou délku kódu, zatrhněte volbu Doplňovat nulami generovanou část kódu do zadaného počtu znaků a do kolonky Počet znaků generovaného čísla zadejte počet znaků (určuje délku výrazu mino pevné části prefixu a suffixu).

Pro další opakované použití generátoru je vhodné aktuálně nastavené hodnoty uložit. K tomu slouží tlačítko Zapamatovat. Tyto uložené hodnoty se vyvolají tlačítkem Obnovit. Tlačítkem Spustit se zahájí vlastní generování jehož výsledkem je naplněný seznam položkami na panelu Tisk.

 

Panel Tisk

V horní části je seznam vygenerovyných výrazů pro čárové kódy. Tlačítkem Vyprázdnit můžete seznam smazat, např. před generováním nové číselné řady, jinka se nové generované položky řadí za stávájící. Seznam je obyčejný textový dokument BarCode.txt v rootu aplikace, můžete ho snadnými prostředky plnit i jiným způsobem, třeba ruční editací nebo přenesením z jiného programu.

Rám Typ čárového kódu

Podle možností použité čtečky a požadovaného tvaru výrazu zvolte v rozbalovacím seznamu typ kódů:

Programem podporované normy čárových kódů

Specifikace typů kóduje uvedená např. http://www.morovia.com/education/symbology/"

Protože čtečky různých typů podporují jen některé z níže uvedených norem (viz specifikace výrobce k danému typu), je důležité databázi naplňovat korektními hodnotami ve správné max. délce a povolenými znaky a vyhnout se takto chybnému čtení. Kódy mají různé specifikace, obvykle podle max. délky výrazu a podle typů znaků - často je možné použít pouze znaky 0-9.

Rám Název sestavy

V rozbalovacím seznamu vyberte vyhovující formát tisku. Pokud návrhy rozložení tisku nevyhovují, můžete vytvořit novou předlohu tisku, nejlépe odvozením z některé předefinované. Postup naleznete v kapitole Tiskový modul.

Tlačítkem Tisk vyvoláte Tiskový modul.

 

Zkušenosti a praxe

Čtečky jsou vyráběny s různým rozhraním - seriový port, PS/2 a USB. Čtečky na sériový port nedoporučujeme, pravděpodobně už se ani na trhu nevyskytují. Čtečky s koncovkou PS/2 jsou vhodné pro stolní PC, instalace je jednoduchá, prostě se zapojí místo klávesnice a nebo pomoci rozbočovacího členu společně s klávesnicí. Pro uživatele, kteří potřebují být mobilní, jsou ideální čtečky s koncovkou USB. Ty lze připojit i k notebookům, které jinými vstupy obvykle nejsou vybaveny. Vyzkoušeli jsme levnou a běžně dostupnou čtečku VIRTUOS EZ OneShot CCD Scanner MT9065USB. Překvapila nás výbava - perfektní dokumentace v češtině s brožurkou čárových kódů pro nastavení konfigurace zařízení. Instalovat ovladač nebylo potřeba, OS MS Windows XP zařízení okamžitě rozpoznal. Tisk probíhal na inkoustové tiskárně Canon PIXMA iP6000D na různé typy papírů a štítků. Snímání kódů bylo bez problémů, dokonce i z čárových kódů vytištěných na obyčejný kancelářský papír (to ovšem rozhodně nelze doporučit pro průmyslové řešení!). Lesklý povrch snižuje kvalitu čtení, ale i za použití lesklého fotopapíru jsme nezaznamenali žádné chyby ani výrazně sníženou schopnost čtení.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:21.