Programy zdarma → Obrázek

Obrázek

Popis

Obrázek je malý prográmek pro zobrazování obrázků v obvyklých grafických formátech. Byl speciálně navržený jako modul pro některé naše produkty, lze ho však používat i samostatně. Nelze ho přirovnávat k prohlížečům obrázků s mnoha důmyslnými funkcemi, náš program byl vytvořen pro jiné použití. Praxe ukázala, že je výhodné mít k dispozici program, který se rychle spustí, nezatěžuje systémové prostředky operačního systému a zpracuje jeden obrázek pro okamžité nebo pozdější použití. Program se může spustit v mnoha kopiích, přičemž každá kopie může obsahovat jiný obrázek. Tím že každá kopie programu vytvoří tlačítko na liště Windows se jménem obrázku je zajištěn přehled a rychlý přístup k vybraným obrázkům.

Existuje ještě jedna možnost využití - pokud se program Obrázek nastaví jako implicitní prohlížeč obrázků, bude zobrazovat grafické soubory vyhledané v Průzkumníku poklepáním na název souboru.

Instalace a odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá - celý program tvoří pouze jediný soubor Obrazek.exe. Tento soubor je možné stáhnout v zip balíčku z webové stránky www.datales.cz. Po rozzipování stačí jeho obsah zkopírovat do libovolného adresáře počítače. Je vhodné vytvořit zástupce (ikonu) na ploše.

Program lze nastavit i jako implicitní prohlížeč obrázku vašeho systému Windows. V počítači stačí upravit definice asociovaných koncovek souboru (postačuje jen ty nejpoužívanější např. JPG, BMP, PNG a GIF.

Protože program po dobu svého provozu nezapisuje do systému PC žádné informace, je odinstalace prostá, spočívá v prostém smazání souboru Obrazek.exe

Spuštění programu

Pokud máte na ploše vytvořenou ikonu - zástupce programu - spustíte program aktivací této ikony, jinak lze program spustit aktivací souboru Obrazek.exe např. v Průzkumníku. Nejprve se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru. Po zvolení požadovaného obrázku se tento vykreslí do plochy programu, ta se přizpůsobí rozměrům obrázku a vycentruje se na obrazovce. Současně se do titulní lišty formuláře přepíše název souboru včetně celé cesty a aktuálního měřítka zvětšení v procentech. V případě, že se v dialogovém okně nezadá žádný soubor, nebo je soubor z nějakého důvodu nedostupný, zobrazí se program s nevyplněným bílým pozadím. Všechny funkce programu jsou dostupné z lokálního menu, které se vyvolá kliknutím pravého tlačítka do prostoru formuláře. Tlačítkem F1 nebo příslušnou položkou lokálního menu se vyvolá on-line popis všech funkcí.

Ovládání programu

Všechny funkce programu jsou dostupné pomocí lokální nabídky, která se vyvolá kliknutím pravého tlačítka myši do prostoru formuláře. Popis jednotlivých položek menu je uveden níže:

Otevřít soubor (Ctrl+O)

Příkaz Otevřít jiný soubor nebo stisk kláves Ctrl+O vyvolá dialogové okno pro výběr souboru. To umožní prozkoumat prostor na nosiči a vybrat jiný obrázek i bez nutnosti ukončit a znovu spustit program. V dialogovém okně se zobrazuje náhled vybraného obrázku, což je dostatečné pro zběžné prohlédnutí obsahu vybraného adresáře. Přechod mezi jednotlivými soubory je možný myší nebo i navigačními klávesami.

Toto okno má stejné možnosti jako Průzkumník. Pouze je zde vynecháno stromové zobrazení hierarchie, řádkové menu a nástrojový panel. Všechny funkce jsou však dostupné pomocí lokálního menu (vyvolá se jak je obvyklé kliknutím pravého tlačítka myši do prostoru okna). Položky lokálního menu se přizpůsobují okolnostem, za kterých bylo menu voláno - záleží zda byl vybrán soubor, adresář nebo zda se kurzor myši při kliknutí nacházel mimo položky. Pro efektivnost práce je velmi praktické naučit se pracovat a porozumět všem funkcím, které toto okno poskytuje. Velikost dialogového okna lze měnit vlečením jeho okraje. Upravená velikost zůstává platná po celou dobu spuštění programu.

Výběr grafických formátů je v této verzi programu omezen maskou v dialogovém okně na nejběžnější typy obrázků:

Uložit jako... (Ctrl+S)

Příkaz vyvolá dialogové okno pro výběr adresáře do kterého se obrázek zkopíruje (vytvoří se zde jeho kopie).

Kopírovat do schránky (Ctrl+C)

Zkopíruje (vloží) obrázek do schránky Windows (clipboardu). V jiné aplikaci, která podporuje tuto technologii přenosu dat, se po stisku Ctrl+V obrázek přenese.

Vlastnosti souboru...

Zobrazí formulář s nejdůležitějšími informacemi o souboru.

Zvětšení obrázku

Zvětšení obrázku umožní volit velikost zobrazení obrázku. Při prvním načtení obrázku se vykreslí ve velikosti, ve které byl zpracován (ve 100 % velikosti). Zvětšit či zmenšit tuto hodnotu lze pomocí podmenu. Pokud se v něm zvolí jiná hodnota - značka zátržítka se k odpovídající položce přesune.

Pro zvětšení lze použít stisk kláves Ctrl++ pro zmenšení Ctrl+-, nebo otáčením kolečka myší.

Zvětšení obrázku podle formuláře

Položka podmenu Podle formuláře upravuje zvětšení obrázku (při zachování poměrů) tak, aby obrázek co možná nejvíce využil plochy formuláře. To má význam v případě, kdy se mění velikost formuláře nebo obrázku. Nevyužitou plochu formuláře lze zmenšit tažením myši za okraj formuláře nebo automaticky funkcí Přizpůsobení formuláře. Procento zvětšení obrázku po úpravě se zobrazí v titulní liště vedle jména obrázku.

Pzn.: pokud je obrázek větší než rozměry formuláře je možné posouvat obraz posuvníky při pravém a levém kraji formuláře nebo uchopením obrázku levým tlačítkem myši a vlečením.

Přizpůsobit formulář

Přizpůsobení formuláře - použití této položky menu má rovněž význam pouze v případě, že velikost obrázku je jiná než velikost formuláře. Stiskem se formulář přizpůsobí velikosti obrázku.

Tisk (Ctrl+P)

Příkaz Tisk nebo kombinace Ctrl+P vyvolá formulář pro nastavení tisku.

V levé části formuláře je náhled na vybraný formát papíru. Orientaci papíru lze přepínačem měnit (Na výšku x Na šířku). Pokud není založený papír v tiskárně v seznamu formátů papíru uveden, je nutné zadávat číselné hodnot pozice a velikosti obrázku do příslušných polí s ohledem na jiný formát. Nemělo by se přitom zapomínat na ponechání nezbytného okraje stránky, na který nelze tisknout (velikost okraje závisí na typu tiskárny). Tlačítko Tisk zobrazí běžný dialog pro řízení tiskových úloh. V rámečku Tiskárna lze vybrat v rozbalovacím seznamu příslušnou tiskárnu. Tlačítko Vlastnosti umožní nastavit konfiguraci zvolené tiskárny. Toto prostředí je pro každý typ tiskárny jiné, proto je nutné řídit se pokyny výrobce. Nastavené parametry tiskárny je možné potvrdit, čímž se vrátíte do dialogového okna Tisk, tlačítkem OK lze odeslat úlohu na tiskárnu a zahájit tak vlastní tisk. Tlačítko Storno zavře formulář bez zasílání dat na tiskárnu, event. přenos dat zruší.

Popis programu (F1)

Tlačítkem F1 nebo příslušnou položkou lokálního menu se vyvolá on-line popis všech funkcí.

Konec (Alt+F4)

Konec nebo stisk kláves Alt+F4 program ukončí. V případě, že je spuštěno více kopií tohoto programu, ukončí se pouze ta, která je v daném okamžiku aktivní.

Další možnosti použití

Kromě způsobu spouštění programu popsaném v předchozí kapitole je možné program spustit i programově, např. z příkazové řádky vypsáním celé adresy k exe souboru např.: "C:\Program Files\Lupa\Lupa.exe" (V tomto příkladu je program umístěn ve složce "C:\Program Files\Lupa".) Pokud bude za tímto příkazem připojen parametr obsahující platnou cestu k souboru s grafikou - obrázek se rovnou vykreslí do plochy programu bez toho, aby se vyvolávalo dialogové okno pro výběr souboru.

Propojení některých našich produktu (Prohlížeč obrázků, Fotoarch) s programem je založeno právě na této výše popsané vlastnosti. Přínosem tohoto řešení je dočasné uchování vybraného obrázku mimo prostředí specializovaného programu. Každá spuštěná kopie programu si vytvoří svoje tlačítko se jménem obrázku v nástrojovém panelu Windows. Přepínat mezi více kopiemi programu lze stiskem kláves Alt + Tabulátoru. Počet současně spuštěných programů je závislý na konfiguraci počítače a velikosti (kvalitě) načtených obrázku, samotný program Lupa je na systémové prostředky velmi nenáročný.

Program lze uplatnit i jako implicitní prohlížeč obrázku. V počítači je třeba upravit definice asociovaných koncovek souboru (postačuje jen ty nejpoužívanější např. JPG, BMP a GIF). Úpravu lze provést na kartě: Start - Nastavení - Možnosti složky, záložka Typy souboru.). Podrobný postup naleznete v nápovědě Windows nebo požádejte zkušenějšího kolegu. Obrázky se potom budou zobrazovat po kliknutí na jméno souboru např. v Průzkumníku.

Pzn.: V tomto případě je však důležité dbát na to, aby v názvech adresářů a vlastního souboru nebylo více než 3 mezery a ty navíc nesmí být delší než jeden znak. Toto omezení platí pouze pro spouštění podle asociované koncovky. 

 

 

Historie vývoje programu

Datum Popis
14.5.2018 Uvolněna verze 1.5

Verze 1.5, velikost 1,5 MB, aktualizace 14.5.2018

 

Stáhnout (zip)