Pokladní kniha Pro

Popis

Pokladní kniha Pro je program pro vedení pokladní knihy (evidence příjmů a výdajů v hotovosti) v elektronické podobě. Program vychází z populárního free programu Pokladní kniha, který vznikl v roce 1997 a je průběžně vyvíjený. Profesionální verze je určená pro náročnější použití, ale současně z free programu přebírá jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

Program, respektive jeho nápověda neobsahuje metodiku vedení pokladní knihy, informace tohoto druhu je nutné vyhledat v knižních příručkách nebo na internetu. Z technického pohledu program vyhovuje současné legislativě, což se týká hlavně u tiskových výstupů. Samotné vkládání údajů je ošetřeno kontrolními mechanizmy tak, aby se pokud možno předešlo chybnému zadání (nejčastěji nesprávnému vyplnění kolonek nebo jejich opomenutí).

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru pokladna-pro.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. Adresář musí mít nastavené oprávnění pro čtení i zápis.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

K programu je zpracovaná podrobná on-line nápověda. Obsahuje popis prostředí i některé pracovní postupy a zejména zkušenosti uživatelů s tiskem. Nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na následující tlačítko:

Dokumentace

 

Historie vývoje programu Pokladní kniha Pro

Datum Popis
7.11.2019 Oprava tisku dokladu (zaměněny kolonky Příkazce operace a správce rozpočtu).
19.11.2018 Změna struktura databáze - rozsah pole Pzn_kod z 12 znaků na 20 znaků.
14.11.2018 Doplněna možnost zvolit samostatný číselník pro kolonku Plátce/příjemce. Číselník se ukládá do souboru Ciselnik.txt, který je možné spravovat vestaveným nástrojem nebo libovolným textovým editorem (např. Poznámkový blok).
13.6.2018
 • Prefixy pro automatické vkládání čísel dokladu je možné definovat výrazem od 1 znaku do 6 znaků (v Nastavení programu)
 • Přidána nová sestava Inventarizační zápis
 • Změna volání tiskového modulu - nově se zavádí již při startu aplikace, důsledkem toho se zkrátila časová prodleva při vytváření sestav
24.3.2018 Opravené chyby v exportu a importu.
5.3.2018 Uvolněna verze 1.5
 • Zabezpečená databáze - příprava na GDPR
 • Pozor! Kvůli změně struktury souboru databáze není možný přechod na novou verzi s využitím původní databáze. Záznamy založené v libovolné nižší verzi je však možné převést do verze 1.5 podle návodu zde
3.3.2018
 • Nový modul tisku
 • Úprava všech předloh sestav (přizpůsobení pro nový modul tisku)
6.1.2018
 • Oprava chyby v exportu tabulky databáze
 • Oprava tříděni při tvorbě sestav Pokladní deník (třídí se vzestupně podle kolonky Datum a dále Id)
 • Do dialogu v sestavě Příjmy a výdaje za zvolené období je přidaná volba Zobrazovat kolonku Plátce/příjemce
 • Dialog pro vyběr typu dokladu byl přesunutý na formulář Nastavení, současně byly upraveny oba typy dokladů (Jednoduchý doklad, Doklad rozšířený o kolonky pro zaúčtování)
 • Kompletně přepracovaná sestava pro hromadný tisk Dokladu za zvolené období
1.1.2018
 • Nový tiskový modul (FR02)
 • Nové sestavy Tisk pokladní kniha rozšířené a Tisk pokladní kniha úplné
 • Nové sestavaPříjmy a výdaje za zvolené období (nahrazuje tři sestavy s podobným významem)
 • Oprava chyby Tisk dokladu
27.8.2017
 • Nové uživatelské rozhraní pro podporu Win10
 • Na formuláři Filtr bylo přidáno tlačítko Tisk
 • Na formuláři Filtr bylo přidáno tlačítko pro rychlé zadání období
 • Z exportu byl vyjmut formát Excel *.xls ("starý"), je plně nahrazen formátem XML
 • Přidána nová tisková úloha - Doklad s kolonkami pro zaúčtování (8 řádků)
 • Drobné úpravy sestav
13.7.2015 Změna vyhodnocování registrace programu.
5.7.2015 Nový Příjmový a výdajový doklad.
18.4.2015 V nastavení je přidána nová volba s možností přechodu na poslední záznam ihned po startu programu. Dále byla doplněna kontrola zabraňující vložení nesprávných znaků do pole Plátce/příjemce.
14.4.2015 Oprava chybného zůstatku na sestavě za vybrané období
1.4.2015 Uvolněna verze 1.0

 

Stáhnout (zip)

 

Aktuální verze programu 1.5 v komprimaci ZIP, velikost souboru 2,2 MByte

 

Cena

Cena je uvedena za poskytnutí jedné licence k užívání produktu po zvolenou dobu. Platby na Slovensko v EUR podle aktuálního kurzu.

 

Objednání programu a jeho registrace

Instalační balíček programu, který lze na těchto webových stránkách stáhnout, je stejný pro demo i ostrou verzi. Neregistrovaný program je považován za demoverzi, která slouží pouze ke zkušebním a demonstračním účelům a má pochopitelně oproti ostré verzi některá omezení - počet záznamů je omezen na 50. Toto řešení dovoluje plné seznámení se všemi funkcemi programu a po registraci bezproblémové pokračování s vloženými daty v ostré verzi.

Registrace programu je zpoplatněna. Objednávku je možné vytvořit na formuláři vyvolaném tlačítkem Objednávka. Na objednávku musíte uvést identifikační číslo produktu. Toto číslo zjistíte ve spuštěném programu v nabídce Nápověda | ID produktu). Neopomeňte uvést své kontaktní údaje pro vystavení daňového dokladu. Vhodné je uvést i telefon, pro případné dodatečné upřesnění údajů.

Pozor! Program registrujte na počítači, na kterém ho budete provozovat!

Na základě objednávky bude novému uživateli na uvedený email zaslána výzva k platbě. Po uhrazení částky bude zaslán daňový doklad ve formátu PDF a soubor PokladnaPro.klic. Tento soubor nakopírujte do adresáře programu. Soubor obsahuje zakryptované instrukce, které se vyhodnocují při startu programu a pokud jsou odpovídající, zajistí změnu programu na ostrou verzi.

 

Objednávka

 

Zaslané kontaktní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Objednávku je možné vyřídit také telefonicky na čísle +420 603 820 367. Pokud si budete přát, je možné fakturu zaslat v papírové podobě poštou. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Licenční smlouva

Podmínky užívání programu jsou uvedeny v Licenční smlouvě. Uhrazení fakturované částky považujeme za váš souhlas s jejím zněním.