Programy zdarma → Uživatelská nabídka

Uživatelská nabídka

Popis

Uživatelská nabídka je určena ke spouštění aplikací. Program byl inspirovaný podobnými nástroji ať už samostatnými nebo vestavěnými v souborových manažerech (Norton Commander, ServantSalamander, FreeCommander...). Odlišuje se v jedné zásadní věci - program nevyžaduje instalaci do systému Windows a nevyužívá ani systémového registru, protože pro ukládání nastavených údajů používá běžný textový soubor. To umožňuje umístit program na nesystémové disky nebo dokonce na výměnné jednotky (Flashdisk). Tyto tzv. přenosné aplikace jsou v poslední době velmi populární (více na https://portableapps.com). Program Uživatelská nabídka je současně svým řešením vhodný i právě pro spouštění přenosných aplikací, protože dovede vyhodnotit z uložené cesty k souboru případnou změnu jednotky při přenosu na jiný počítač nebo při připojení dalších zařízení v odlišném pořadí. Výměnné disky se na různých počítačích mohou označovat různými písmeny, záleží na tom, kolik zařízení a jakém pořadí je na počítači aktuálně připojeno. Program Uživatelská nabídka testuje označení jednotky a pokud se definovaná cesta k programu liší, aktuálně ji pozmění. Často bývá jako parametr spuštění uveden soubor (např. dokument) s celou cestou. I v tomto případě se program snaží změnit označení jednotky tak, aby cesta k souboru byla platná. Velké uplatnění nalezne program u uživatelů, kteří z různých důvodů obnovují systémový disk z předem vytvořené zálohy. Typicky se jedná o vývojáře a testery.

Program umožňuje evidovat celkem až 450 uživatelských položek. Pro přehlednost byl vytvořen systém dvou úrovní, kde hlavní úroveň je vytvořena devíti kategoriemi a vlastní nabídky jsou podřízené, tvoří druhou úrověň. Kategorie byly zvoleny proto, aby se mohly příbuzné nabídky sdružovat. Toto řešení se v praxi osvědčilo, a je dostatečné z hlediska kapacity i zachování přehlednosti.

Kromě spouštění aplikací lze program používat jako nástroj na správu často používaných dokumentů, multimediálních souborů nebo internetových adres. I když v případě internetových adres nalezne program uplatnění snad jen pár desítek nejčastěji používaných www adres a jako alternativu k jiným řešení. Pro správu velkého množství zajímavých internetových odkazů byl v našem studiu vyvinutý program založený na databázi XML, který poskytuje vyspělé možnosti vyhledávání, filtrování,generování výstupů pro tisk a pod. Tento program se jmenuje AdresyHTTP a je rovněž zdarma ke stažení na našem webu v sekci Ke stažení.

Od verze 1.1 je v aplikaci novinkou modul na ukládání hesel pro přístup na různé internetové obchody a podobně. Výhodou je centralizovaná správa a snadnost přenosu na další počítač, např. notebook. Kapacita až 50ti položek je snad dostačující. Modul Hesla nenahrazuje protokoly (potvrzení o registraci), které společnosti zasílají automaticky generovaným emailem. Ty by se měly vytisknout a založit do složky mezi podobné důležité dokumenty! Modul hesla jsme ochotni v připadě požadavku zabezpečit vstupním heslem, ale pro daný účel to nepovažujeme za rozumné.

Údaje nabídky se zapisují do jednoho ini souboru, údaje hesel do jednoho datového souboru. To umožňuje snadné zálohování všech o údajů i konfigurace programu. V případě souboru ini i přístup k uloženým informacím v textovém tvaru.

 

Dokumentace

 

Historie vývoje programu

Datum Popis
20.9.2018 Přidán export tabulky hesel a tabulek nabídek do CSV.
31.3.2018 Přidání formuláře Kalendář. Jeho význam spočívá hlavně v možnosti tisku měsíčního kalendáře.
15.10.2017 Přesunutí položky Nastavení hesel v hlavní nabídce do sekce Nastavení.
24.9.2017 Počet pozic pro uložení hesel byl zvýšen na 80. Na panelu vybraného hesla byla přidána tlačítka Akce 1 a Akce 2. Jejich činnost se definuje v Nastavení (spustí se tlačítkem stejného jména).
18.1.2014 Nabídka doplněna o funkci Uspat počítač a Hibernovat počítač.
1.12.2012 Zvětšeny počet nabídek v každé kategorii na 50, počet položek pro ukládání hesel je rovněž zvětšený na 50, v konfiguraci přidána možnost zrušit vykreslování ikon v nabídkách (kvůli prodlevám způsobených některými antiviry - Microsoft Security Essentials), přidána možnost Vypnout Windows, Restartovat Windows a Odhlásit uživatele.
24.10.2011 Uvolněna verze 1.1

Verze 1.2, velikost 0,5 MB, aktualizace 30.9.2018

 

Stáhnout (zip)