Programy zdarma → Zpěvník

Zpěvník

Popis

Program Zpěvník vznikl z podnětu hudební skupiny Buffaloes pro přehrávání hudebních podkladů s možností zobrazit texty aktuálně přehrávané skladby, případně i akordové značky. Program neobsahuje žádné datové soubory, je to pouze obslužný SW. Důvodem je možné porušení autorských práv. Uživatelé programu mohou soubory MP3 a případné texty získat z internetu nebo tištěných zpěvníků, pokud stažením či opisem neporuší copyright autora díla případně jeho vydavatele.

Program je přizpůsobený i pro tablety platformy Windows.

K programu není zpracovaná on-line nápověda, avšak program je natolik jednoduchý, že snad ani není potřebná. Po rozzipování a uložení adresáře Zpevnik na pevný disk je istalace programu hotová. Program se spustí poklikáním na soubor Zpevnik.exe. Pro časté spouštění je vhodné vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu. Nejprve je potřeba zadat cestu k úložišti, kde jsou uloženy soubory MP3. K tomu slouží formulář Nastavení (vyvolá se v hlavní nabídce Nástroje | Nastavení). Pokud budete požadovat k přehrávání hudby zobrazit texty skladby, případně jiná textová sdělení, ke nutné obdobným způsobem definovat úložiště pro tyto soubory (může být společný s adresářem se soubory MP3). Úložiště může být externí disk, "fleška" nebo adresář, který je ze zařízení dostupný. Texty mohou být pouze ve formátu TXT.

Pokud jsou definovány adresáře, naplní se seznam nalezenými soubory MP3. Vybráním položky v seznamu se zpřístupní tlačítko Přehrát, kliknutím na něho se zobrazí formulář s přehrávačem a spustí se přehrávání. Současně se na tomto panelu zobrazí texty, pokud jsou k danému hudebnímu souboru definované.

Přehrávač podporuje zvukový formát MP3, ovšem závisí na konfiguraci počítače (verzi zavedeného kodeku). V případě, že některé skladby nejdou přehrát, bude nutná jejich komprimace s jiným nastavením.

Texty se přebírají z textových souborů, podmínka je formát TXT, stejné jméno souboru jako má odpovídající hudební soubor a přítomnost v definovaném adresáři pro texty. Tyto textové soubory mohou být editovány v jakémkoli textovém editoru a spravovány libovolným souborovým manažerem (Průzkumník, Commander apod.) a nebo přímo z programu Zpěvník. Po vybrání skladby v seznamu aktivovat nabídku Nástroje | Editace textu pro aktuální skladbu (nebo prostě stisknout klávesu F4), vyvolá se výchozí aplikace (obvykle Poznámkový blok) a odpovídající soubor se v něm otevře. Pokud soubor neexistuje, program ho automaticky vytvoří. To má tu výhodu, že je zajištěn správný název odvozený od hudebního souboru. Pro názvy je doporučovaná konvece nepoužívat diakritiku, volit krátké názvy a případné mezery nahrazovat podtržítkem nebo pomlčkou.

V nabídce Nástroje | Nastavení písma je možné vybrat požadovaný font a velikost pro zobrazování textů. Zkušenost ukázala, že nejvhodnější je tzv. neproporcionální písmo Couriel New a velikost 14. Velikost písma je možné ještě dle potřeby pohotově upravit na panelu přehrávače.

 

Uvažované úpravy pro další verze

 

Historie vývoje programu

Datum Popis
12.2.2018 Oprava chyby maximalizace formuláře pro přehrávání.
12.10.2017 Přidáno zobrazování průběhu přehrávání, nový seznam skladeb (umožňuje volbu velikosti písmen), možnost automatického zavření formuláře po dohrání skladby.
24.9.2017 Opravena chyba v dialogu pro definovanání cest k adresářům.
18.9.2017 Přidána tlačítka pro rychlé zvětšení/zmenšení písma, ukazatel půběhu přehrávaní skladby, horká klávesa pro editaci textů (F4)
14.9.2017 Uvolněna verze 1.0, výchozí odladěná verze optimalizovaná pro tablet

Verze 1.0, velikost 0,8 MB, aktualizace 12.2.2018

 

Stáhnout (zip)