Kniha faktur Pro

Popis

Kniha faktur Pro je program pro evidenci došlých a odeslaných faktur pro plátce DPH. Program vychází z free programu Kniha faktur, který je pro určen pro neplátce DPH, proto nelze generovat výstupy pro daňové přiznání. Dále neosahuje filtr záznamů. Profesionální verze je určená pro náročné použití, ale současně z free programu přebírá jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru kniha-faktur-pro.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. Adresář musí mít nastavené oprávnění pro čtení i zápis.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

K programu je zpracovaná podrobná on-line nápověda. Obsahuje popis prostředí i některé pracovní postupy a zejména zkušenosti uživatelů s tiskem. Nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na následující tlačítko:

Dokumentace

 

Historie vývoje programu Kniha faktur Pro

Datum Popis
24.9.2017 Oprava chyby výběru formátu exportu. V něktěrých verzích Windows dialog Uložit soubor chybně reagoval na volbu typu souboru, vracel vždy první položku.
6.9.2017 Změna chování sestav - pokud je zapnutý filtr, tisknou se pouze filtrované záznamy
28.8.2017 Přidána možnost nastavení výchozích hodnot pro kolonky Datum 1 - Datum 3.
10.8.2017 Oprava chybného ukládání popisky Datum3 pro došlé faktury
7.8.2017 Nová verze genrátoru sestav s možností vytváření uživatelských předloh
28.7.2017 Přidán nástroj pro filtrování záznamů
21.7.2017 Na formuláři Editace je přidán rozbalovací seznam pro kolonku popis
17.7.2017 Doplněny kolonky Číslo účtu a Směrový kód banky, doplněna možnost definovat popisky pro všechny kolonky data
11.7.2017 Uvolněna verze 1.0

 

Stáhnout (zip)

 

Aktuální verze programu 1.0, program včetně dokumentace a databáze se zkušebními údaji v komprimaci ZIP, velikost souboru 2,2 MByte

 

Cena

Cena je uvedena za poskytnutí jedné licence k užívání produktu po zvolenou dobu. Platby na Slovensko v EUR podle aktuálního kurzu.

 

Objednání programu a jeho registrace

Instalační balíček programu, který lze na těchto webových stránkách stáhnout, je stejný pro demo i ostrou verzi. Neregistrovaný program je považován za demoverzi, která slouží pouze ke zkušebním a demonstračním účelům a má pochopitelně oproti ostré verzi některá omezení - počet záznamů je omezen na 50. Toto řešení dovoluje plné seznámení se všemi funkcemi programu a po registraci bezproblémové pokračování s vloženými daty v ostré verzi.

Registrace programu je zpoplatněna. Objednávku je možné vytvořit na formuláři vyvolaném tlačítkem Objednávka. Na objednávku musíte uvést identifikační číslo produktu. Toto číslo zjistíte ve spuštěném programu v nabídce Nápověda | ID produktu). Neopomeňte uvést své kontaktní údaje pro vystavení daňového dokladu. Vhodné je uvést i telefon, pro případné dodatečné upřesnění údajů.

Pozor! Program registrujte na počítači, na kterém ho budete provozovat!

Na základě objednávky bude novému uživateli na uvedený email zaslána výzva k platbě. Po uhrazení částky bude zaslán daňový doklad ve formátu PDF a soubor KnihaFakturPro.klic. Tento soubor nakopírujte do adresáře programu. Soubor obsahuje zakryptované instrukce, které se vyhodnocují při startu programu a pokud jsou odpovídající, zajistí změnu programu na ostrou verzi.

 

Objednávka

 

Zaslané kontaktní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Objednávku je možné vyřídit také telefonicky na čísle +420 603 820 367. Pokud si budete přát, je možné fakturu zaslat v papírové podobě poštou. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Licenční smlouva

Podmínky užívání programu jsou uvedeny v Licenční smlouvě. Uhrazení fakturované částky považujeme za váš souhlas s jejím zněním.