Revelo

dokumentace k programu

Revelo - úvodní informace

Revelo je jednoduchý program pro evidenci, kontrolu a revize elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2. Název Revelo je slovo složené, vzniklo zkrácením výrazu Revize elektropřístrojů. Pro prezentaci programu a zajištění služeb vznikla webová stránka pod doménou stejného názvu, celá adresa je http://www.revelo.cz. Za vývojem produktu stojí elektrotechnik Pavel Nyč a analytik-programátor Evžen Šrámek.

Podle normy ČSN 33 1600 ed.2. v platnosti od 1.1.2011 je potřeba u každého spotřebiče provádět pravidelné kontroly a revize. Hlavním účelem revize spotřebiče je především ověření funkčnosti a kvality prvků zajišťující elektrickou bezpečnost. O každé provedené revizi spotřebiče je třeba provést písemný zápis doklad o revizi. Doklad o revizi musí být možno bez pochyb přiřadit ke konkrétnímu spotřebiči, zpravidla podle evidenčního čísla, výrobního čísla, popř. dalších identifikátorů. Vyplňovat tiskopisy v klasické podobě je v zásadě možné, ale použití programu Revelo přináší mnohé výhody. Kromě tvorby a tisku sestav všech normou ČSN 33 1600 ed.2 požadovaných dokladů spočívá další výhoda v udržení přehledu termínů kontrol a dále v metodice sběru dat. Program je optimalizovaný pro mobilní zařízení s malými rozměry zobrazovače (velmi vhodné jsou tzv. netbooky s 10" - 12" úhlopříčkou a dlouhou výdrží provozu na baterie). S tímto zařízením lze sbírat měřené veličiny a ostatní údaje ukládat do databáze přímo během fyzicky prováděné kontrole spotřebičů.

Identifikaci spotřebičů je v některých případech možné výhodně doplnit prostředky pro automatizovaný sběr dat - čárovými kódy nebo čipy RFID. Použití čárových kódů pro evidenci usnadňuje integrovaný modul na vytváření štítků s čárovým kódem všech běžných standardů. RFID čipy jsou nejmodernější způsob evidence. Výhodou je možnost umístění čipu do pouzdra spotřebiče, kde nemůže dojít k jeho poškození nebo ztrátě. Proto je ideální hlavně k označení ručního elektrického nářadí.

Součástí programu je tiskový modul, který zajišťuje generování sestav s možností tisku, náhledu a exportu tiskové úlohy. Tato vlastnost umožňuje ihned po provedení kontroly nebo revize lze sestavit protokol o revizi, který je možné vytisknout. Výhodné je využití exportu tiskové úlohy do dokumentu PDF a ten elektronicky podepsat a odeslat. Tuto možnost ocení hlavně půjčovny a servisní podniky, které jsou povinny vyhotovit revizní zprávu elektrického spotřebiče při každém novém půjčení nebo po provedené opravě. Po provedení všech měření je jako závěrečný protokol možné vygenerovat všechny revizní karty a tuto sestavu vytisknout nebo převést do dokumentu PDF a opatřit elektronickým podpisem.

Program není vázán na žádný konkrétní měřící přístroj.

Nové vlastnosti programu ve verzi 1.1

Zásadní změnou je rozšíření vnitřního číselníku Skupina používání o kódy B1 .. B4. Program je po této změně možné používat i pro spotřebiče, na které se vztahuje Vyhláška ČBU č.75/2002Sb. (tzn. spotřebiče používané v dolech a podobném prostředí).

Základní vlastnosti programu

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru revelo.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. V adresáři se nachází soubor Revelo.exe což je vlastní program, poklikáním se spustí. Dále se v adresáři nachází soubor Revelo.chm což je nápověda programu, FR_01.dll, což je modul generátoru sestav a adresář SES s uloženými předlohami sestav.

Po prvním startu se automaticky vytvoří soubory Revelo.ini pro ukládání nastavených hodnot vlastního programu a FastReport.ini pro ukládání hodnot generátoru sestav. Pokud při startu programu není nalezena databáze (soubor Revelo.mdb), je tento soubor automaticky vytvořen nový s výchozími hodnotami. Toho můžete využít, například pro přechod z cvičných dat na ostrá - prostě program uzavřete, soubor Revelo.mdb smažte a při nové startu máte připravenou novou prázdnou databázi. Program může během své činnosti vytvářet i další soubory, vždy však zásadně pouze v rámci svého adresáře.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

Přechod na verzi 1.1

Při přechodu z verze 1.0 na novou verzi 1.1 vyžaduje program drobnou úpravu struktury databáze. Postupujte následovně:

  1. zkontrolujte, aby program Revelo nebyl spuštěný.
  2. do nějakého pracovního adresáře si připravte novou verzi 1.1, (např. stažením ze stránek autora). Pokud je instalační balíček s koncovkou ZIP, tak jeho obsah "rozzipujte" do pracovního adresáře.
  3. Do adresáře, kde je umístěn aktuální program Revelo zkopírujte nové verze souborů (Revelo.exe, FR01.dll a Revelo.chm). Tím se původní soubory stejného jména přepíší. Soubor Revelo.mdb je soubor databáze, ten pochopitelně zůstane původní!
  4. Aktualizujte soubory v adresáři Ses (předlohy sestav). Pokud jste v nich dělali úpravy, doporučujeme zvažit, zda tyto úpravy neprovést znovu s použitím nových předloh verze 1.1 (pro elektrospotřebiče podléhající ČBU č.75/2002Sb. jsou v sestavách odlišné nadpisy).
  5. Nyní můžete program spustit.
  6. V nabídce na hlavním formuláři vyhledejte položku Servis | Změna struktury databáze (pro verzi 1.1 a vyšší) a vyberte jí. Tím se změní struktura databáze pro nově zavedené funkce verze 1.1.
  7. Zkontrolujte stav založených spotřebičů a naměřené hodnoty. Dále můžete zkontrolovat správnou funkci nápovědy, pokud se zobrazí pouze seznam stránek a po výběru se nezobrazí text stránky, proveďte odblokování helpu podle návodu na stránkách autora.

V případě obnovy databáze ze zálohy (vytvořené ve verzi 1.0), proveďte změnu její struktury podle pokynu v bodě 5.

Registrace programu

Po instalaci staženého programu (viz předchozí kapitola) se tento program chová jako demoverze. Omezení funkčnosti oproti ostré verzi není v časovém limitu, ale spočívá v omezeném počtu vložených záznamů. Toto řešení dovoluje plné seznámení se všemi funkcemi programu a po registraci bezproblémové pokračování s vloženými daty v ostré verzi.

O registraci můžete požádat elektronickou formou na formuláři webové stránky http://www.revelo.cz. Obratem Vám bude zaslána faktura a po jejím zaplacení bude dalším emailem zaslán i registrační klíč. Registrační klíč je běžný soubor s názvem Revelo.klic, obsahující zakryptované instrukce ke změně programu na ostrou verzi. Tento soubor zkopírujte do hlavního adresáře programu. O registraci je možné požádat i telefonicky na telefonním čísle uvedeném na konci této stránky nebo aktuálně na našem webu. Pro registraci budete budete potřebovat Identifikační číslo produktu. To získáte v nabídce Nápověda | ID produktu. Toto číslo je pro každý počítač jiné, proto ho zjistěte na počítači, na kterém budete chtít program Revelo registrovat a následně užívat.

Informace o aktuální licenci programu jsou na informačním panelu vyvolaném položkou nabídky Nápověda | O Programu. Pokud není program registrovaný nebo je nelegálně zkopírovaný, je považován za demoverzi.

Chápeme, že proces registrace je obtěžující, ale je to jediné řešení, jak ochránit program proti nelegálnímu užívání. Svědomitým uživatelům se omlouváme za komplikace.

 

Připomínky a dotazy k funkci programu posílejte na adresu autora:

http://www.datales.cz

Tel.: +420 603 820 367

Evžen Šrámek

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:36:01.