Revelo

dokumentace k programu

Nastavení limitů

Program Revelo na formuláři Měření vyhodnocuje naměřené veličiny a pokud neodpovídají aktuálně platné normě, zobrazí se u příslušného měření výstraha (obrázek s vykřičníkem na pozadí žlutého trojúhelníku). Tato vlastnost programu patří mezi jeho velké přednosti. Technickými prostředky se takto kontroluje práce revizního technika. Protože se hodnoty v průběhu dody mohou různými prováděcími vyhláškami upravovat, je ponechána možnost uživatelům reagovat na podobné případné změny definováním hodnot v této tabulce. Výchozí hodnoty odpovídají ČSN 33 1600 ed.2.

Tlačítko Nápověda vyvolá kontextovou nápovědu programu, Výpis zobrazí textové pole s strukturovaným textovým výpisem všech položek, Ok slouží pro potvrzení změn a Storno případné změny zruší a uzavře formulář.

Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce Limity.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:20.