Revelo

dokumentace k programu

Struktura databáze

Relace mezi tabulkami

 

Přehled tabulek a jejich vlastnosti

Zakaznik
Č. Název Datový typ Popisek pole
1. Id AutoInc, primary key Id
2. Firma VarChar(30), Not null, Unique Firma
3. Osoba VarChar(30) Odpovědná osoba
4. Ulice VarChar(30) Ulice, č.p.
5. Mesto VarChar(30) Město
6. PSC VarChar(6) PSČ
7. IC VarChar(8)
8. DIC VarChar(12) DIČ
9. Tel VarChar(17) Telefon
10. Fax VarChar(17) Fax/Telefon
11. Email VarChar(30) Email
12. Poznamka1 VarChar(50) Poznámka 1
13. Poznamka2 VarChar(50) Poznámka 2

Spotrebic
Id Název Datový typ Popisek pole
1. Id AutoInc, primary key Id
2. Zakaznik_id Int, Not null
3. Nazev VarChar(30), Not null Název spotřebiče
4. Typ VarChar(30), Not null Typ
5. Vyrobce VarChar(30) Výrobce
6. KodRFID VarChar(30) Kód RFID
7. CarovyKod VarChar(30) Čárový kód
8. InventarniCislo VarChar(30) Inventární číslo
9. VyrobniCislo VarChar(30) Výrobní číslo
10. Budova VarChar(30) Budova
11. Mistnost VarChar(30) Místnost
12. HmotnaOdpoved VarChar(30) Hmotná odpovědnost
13. RokVyroby Int Rok výroby
14. JmenNapeti Int Jmenovité napětí
15. JmenProud Float Jmenovitý proud
16. JmenPrikon Int Jmenovitý příkon
17. SkupPouz VarChar(2), Not null Skupina používání
18. TridaOchrany VarChar(4), Not null Třída ochrany
19. TypNepripevSpotreb Int, Not null Typ nepřipevněného spotřebiče
20. Sestava Int, Not null Sestava
21. DelkaPrivodu Int Délka síťového přívodu
22. LhutaRevizi Int Lhůta revizí
23. Poznamka VarChar(100) Poznámka
24. DatumVyrazeni DateTime Datum vyřazení

Mereni
Id Název Datový typ Popisek pole
1. Id AutoInc, primary key Id
2. Spotrebic_id Int, Not null Spotřebič
3. Prohlidka Boolean Prohlídka (vyhovuje x nevyhovuje)
4. PznKProhlidce VarChar(255) Poznámka k prohlídce
5. OdporOchrVodice Float Přechodový odpor ochraného vodiče (Ohm)
6. IzOdporTrI Float Izolační odpor (MOhm při 500V)
7. ProudOchrVodicem Float Proud protékající ochranným vodičem (mA)
8. RozdilProud Float Rozdílový proud protékající ochranným vodičem (mA)
9. NahradUnikProudTrI Float Náhradní unikající proud (mA)
10. IzOdporTrIIDrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) - přístroje držené v ruce
11. IzOdporTrIISvitDrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) - svítidla držené v ruce
12. IzOdporTrIINedrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) - přístroje nedržené v ruce
13. DotykProud Float Dotykový proud (mA)
14. DotykRozdilProud Float Dotykový rozdílový proud (mA)
15. NahradUnikProudII Float Náhradní unikající proud (mA)
16. IzOdporTrIII Float Izolační odpor (MOhm při 500V)
17. DatumRevize DateTime Revize provedena dne
18. TerminPristiRev DateTime Termín příští revize
19. ZkouskaChodu Boolean Zkouška chodu (vyhovuje x nevyhovuje)
20. PznZkouskaChodu VarChar(255) Poznámka ke zkoušce chodu
21. RevTechnik_id Int, Not null Zkoušku provedl
22. MerPristroj_id Int, Not null Měřicí přístroj
23. CelkoveHodnoceni Boolean Celkové hodnocení (vyhovuje x nevyhovuje)

RevTechnik
Č. Název Datový typ Popisek pole
1. Id AutoInc, primary key Id
2. Firma VarChar(30), Not null Firma
3. Osoba VarChar(30), Not null Odpovědná osoba
4. Ulice VarChar(30) Ulice, č.p.
5. Mesto VarChar(30) Město
6. PSC VarChar(6) PSČ
7. IC VarChar(8)
8. DIC VarChar(12) DIČ
9. Osvedceni VarChar(20) Ev. č. osvědčení
10. Tel VarChar(17) Telefon
11. Fax VarChar(17) Fax/tel.
12. Email VarChar(30) Email

MerPristroj
Č. Název Datový typ Popisek pole
1. Id AutoInc, primary key Id
2. TypPristroje VarChar(20), Not null Měřící přístroj
3. SerioveCislo VarChar(20) Sériové číslo
4. KalList VarChar(50) Kalibrační list

Uzivatel
Č. Název Datový typ Popisek pole
1. Poradi Int, Not null, primary key Pořadí (skryté pole)
2. Nazev VarChar(30) Uživatel
3. Ulice VarChar(30) Ulice, č.p.
4. Mesto VarChar(30) Město
5. PSC VarChar(6) PSČ
6. Stat VarChar(20) Stát
7. IC VarChar(8)
8. DIC VarChar(12) DIČ
9. Tel VarChar(17) Telefon/Mobil
10. Fax VarChar(17) Fax/Tel.
11. Email VarChar(30) Email
12. WWW VarChar(30) WWW
13. Osoba VarChar(30) Odpovědná osoba
14. Rezerva1 VarChar(30) Rezerva 1
15. Rezerva2 VarChar(30) Rezerva 2

Limity
Č. Název Datový typ Popisek pole
1. Poradi Int Pořadí (skryté pole)
2. OdporOchrVodice1 Float Odpor ochraného vodiče (první 3 m)
3. OdporOchrVodice2 Float Odpor ochraného vodiče (každé další 3 m)
4. OdporOchrVodice3 Float Odpor ochraného vodiče (úhrnem za celou délku)
5. IzOdporTrI Float Izolační odpor
6. ProudOchrVodicem Float Proud protékající ochranným vodičem
7. RozdilProud Float Rozdílový proud protékající ochranným vodičem
8. NahradUnikProudTrI Float Náhradní unikající proud
9. IzOdporTrIIDrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) přístroje držené v ruce
10. IzOdporTrIISvitDrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) svítidla držené v ruce
11. IzOdporTrIINedrz Float Izolační odpor (MOhm při 500V) přístroje nedržené v ruce
12. DotykProud Float Dotykový proud
13. DotykRozdilProud Float Dotykový rozdílový proud
14. NahradUnikProudTrII Float Náhradní unikající proud
15. IzOdporTrIII Float Izolační odpor (MOhm při 500V)

 

 

Vysvetlivky
Datový typ Popis
Primary key Primární klíč
AutoInc Automaticky přidávané celé číslo
Not null Hodnota musí být zadaná
Unique Unikátní, tj. výraz se nesmí v ostatních záznamech opakovat
Int Celé číslo
Float Desetinné číslo
DateTime Datum a čas
VarChar Text, v závorce max. počet znaků
Bit (Boolean) Stavová hodnota Ano/ne

Poznámky

Skupina používání je volba z číselníku a nabývá hodnot A, B, C, D, B1, B2, B3 a B4.

Třída ochrany je volba z číselníku a nabývá hodnot I, II, a III.

 

Poslední změna dokumentu: 13.12.2019 19:56:07.