Revelo

dokumentace k programu

Číselník měřicích přístrojů

Údaje z Číselníku měřicích přístrojů se využívají pro některé sestavy.

Význam tlačítek je popsán v kapitole Základní konvence.

Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce MerPristroj.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:19.