Revelo

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Na tomto formuláři můžete nastavit chování a vzhled programu Revelo.

Panel Obecné

Volba Po změně karty přecházet na formuláři Měření na poslední záznam - tato volba byla doplněna na základě praktických zkušeností s nasazením programu Revelo. Předpokládáme, že revizního technika zajímá naposledy provedené měření, proto vždy při výběru spotřebiče se na formuláři měření přejde na poslední záznam. Pokud zůstane volba nevybraná, stane se aktivní první záznam. což je výchozí chování použitých databázových komponent.

Volba Povolit editaci předloh sestav - volba má vliv na zobrazení / skrytí tlačítka Editace v tiskovém modulu. Důvodem tohoto opatření byla bázlivost některých testerů z poškození předloh sestav. Návrhář sestav vyvolaný tímto tlačítkem, je určený pro uživatelskou úpravu sestav, ale jeho uživatelské rozhraní může při prvním dojmu působit složitě. Výchozí stav této volby je nevybraná, takže tlačítko Editace v tiskovém modulu bude skryté a nebude začátečníky rušit. Naopak pokročilejší uživatelé si ho mohou zobrazit a proniknout do tajů skvělého nástroje Fast Report, na kterém je generátor založen.

Volba Vytvářet automatické zálohy databáze - pokud je tato volba zatržená, bude se kopie souboru databáze Revelo.mdb automaticky ukládat do adresáře Backup. Více naleznete v kapitole Údržba databáze a zálohování.

Volba Vynucovat zadání umístění (kolonka Budova, Místnost, Hmotná odpovědnost) - pokud je tato volba zatržená, bude program při editaci nebo novém záznamu vyžadovat vypnit uvedené kolonky. Výchozí stav je zatrženo. Vyplnění těchto kolonek je důležité pro správnou funkci filtru i pro generování některých sestav, respektive pro jejich přehlednost a soudržnost.

Pzn: Dodatečné vyplnění zmíněných kolonek je možné i hromadně pomocí nástroje Změna umístění.

Volba Výchozí datum nové revize má vliv na výchozí hodnotu datumu provedené revize. Obvykle se ponechává zatržená položka Aktuální datum. Pokud se revize vyplňuje dodatečně, jiný den než kdy byla fyzicky vykonána (např. podle rukou zapsaných poznámek), může být výhodné přebírat datum uvedené u položky Datum podle nastavení.

 

 

Panel Prostředí

Volba Pamatovat pozici formuláře - význam této volby je zřejmý, pokud je volba vybraná budou se všechny zásadní formuláře zobrazovat na pocicích předchozího uzavření. To má význam na malých 10" monitorech přenosných zařízení, kde se musí šetřit s místem. Formuláře je v těchto případech poskládat tak, aby se jen částečně překrývaly.

Volba Uživatelské barvy pozadí formulářů - pokud je tato volba vybraná můžete nezávisle definovat barvy na pozadí formulářů uvedených v rámečku, v opačném případě program použije výchozí barvy. Význam této volby je opět pro zpřehlednění formulářů na malých monitorech přenosných zařízení, kdy je často nezbytné formuláře skládat do vrstev přes sebe. Kliknutím do políčka se vyvolá obvyklý dialog pro výběr barvy, kliknutím pravé myši se vyvolá vstup pro vložení číselného vyjádření barevného odstínu. Tlačítko Barevné schéma vyvolá nabídku několika předdefinovaných barevných šablon pro rychlé nastavení.

 

Tlačítko Nápověda vyvolá kontextovou nápovědu programu, Ok slouží pro potvrzení změn a Storno případné změny zruší a uzavře formulář.

Údaje se ukládají do souboru Revelo.ini.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:21.