Revelo

dokumentace k programu

Číselník techniků

Údaje z Číselníku techniků slouží pro tiskové výstupy (revizní karty a protokoly), ve kterých musí být uvedeny údaje o osobě, která revizi prováděla.

Význam tlačítek je popsán v kapitole Základní konvence.

Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce RevTechnik.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:19.